Printed From:

Vyhledejte nejbližšího lékaře, který

používá Synvisc-One.

Najděte si svého lékaře

Vyhledat

Vyhledejte nejbližšího lékaře, který používá Synvisc-One.

Jestliže trpíte osteroartrózou kolenního kloubu, je pro komunikaci s vaším lékařem znalost problematiky tohoto onemocnění velmi důležitá. Lékař totiž stanovuje léčbu na základě popisů vašich obtíží. Tedy jednou z důležitých věcí, kterou můžete udělat při snaze řešit vaši bolest v osteoartrotickém kolenním kloubu, je najít si správného lékaře, někoho kdo:

• vám vysvětlí co je osteoartróza
• odpoví na jakoukoli vaši otázku ohledně možností vaší léčby
• ve spolupráci s vámi vypracuje dlouhodobý léčebný plán

Kdo obvykle provádí léčbu přípravkem Synvisc-One?

Léčbu Synvisc-One (hylan G-F 20) obvykle zajišťuje lékař specializovaný na diagnostiku a léčbu artrózy. Pokud docházíte k praktickému lékaři, zeptejte se ho na možnost vyšetření u specialisty, jakým může být:

Ortoped – lékař-specialista, kterého pacienti s osteoartrózou kolenního kloubu navštěvují nejčastěji. Ortoped má zkušenosti s diagnostikou a léčbou poruch vztahujících se ke kostnímu systému lidského těla včetně kostí, kloubů, vazů a nervů.

Revmatolog – lékař specializovaný na léčbu onemocnění postihujících klouby, svaly a kosti, jakými jsou nejčastěji artróza, revmatoidní artritida, některé autoimunitní choroby, bolesti kostí a kosterních svalů a osteoporóza.

Pokud nesouhlasíte s tím, co vám lékař doporučuje, řekněte to a chtějte znát i odlišné názory. Buďte vytrvalí v péči o svá kolena.

Literatura
1. Příbalová informace Synvisc-One
2. Chevalier X et al. Ann Rheum Dis 2010;69(1):113-119
3. Pal S et al Open Rheumatol J 2014; 8: 54-68
4. Olejárová Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470–474
5. Brzusek D et al Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307–3322.

Synvisc-One je zdravotnický prostředek.

Indikace
Synvisc-One (hylan G-F 20) je indikován pro léčbu bolesti u osteoartrózy (OA) kolenních kloubů u pacientů, kteří nedosáhli odpovídající odpovědi při konzervativní nefarmakologické léčbě nebo při používání léků proti bolesti.
Synvisc-One je určen pouze k nitrokloubnímu podání při léčbě bolesti související s osteoartrózou kolena
Důležité informace o bezpečnosti
Synvisc-One je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hyaluronové přípravky nebo u pacientů s infekcí v kolenním kloubu či jeho okolí. Nepodávejte Synvisc-One pacientům, kteří jsou alergičtí na ptačí proteiny, peří nebo vaječné produkty, pacientům s končetinovou venostázou nebo lymfostázou, která vyžaduje léčbu, nebo pacientům se závažným zánětem v kolenu vyžadujícím léčbu.
Pacientům je třeba doporučit, aby se vyhýbali vyčerpávající nebo déletrvající namáhavé činnosti po dobu zhruba 48 hodin po léčbě. Je-li přítomen výpotek, důrazně doporučujeme jeho odsátí před injekcí. Je nezbytné dodržovat přísně aseptický postup, aby se předešlo kloubní infekci. Bezpečnost a účinnost přípravku Synvisc-One nebyla zjišťována u dětí ani u těhotných nebo kojících žen.
Bezpečnost přípravku Synvisc-One
Nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími příhodami se vztahem k podávané léčbě byly přechodné a zahrnovaly slabé či nevýrazné artralgie, artropatie, bolest v místě aplikace nebo kloubní výpotek. V klinických studiích s aplikací Synvisc-One do kolen nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody. Závažné lokální nežádoucí příhody byly po uvedení přípravku na trh hlášeny pouze výjimečně. Opakovaná léčba neovlivnila bezpečnostní profil. V nejrozsáhlejší klinické studii se vyskytl jeden případ synkopy hodnocené jako nežádoucí účinek. Nejčastějšími systémovými účinky, bez ohledu na vztah k přípravku Synvisc-One, byly bolest hlavy, bolest v zádech, nasofaryngitida nebo chřipkové onemocnění. Profil systémových nežádoucích příhod byl podobný u pacientů léčených Synvisc-One i u pacientů v kontrolních skupinách, kterým byl podáván fyziologický roztok. 

Seznamte se s úplným zněním Příbalové informace  o přípravku Synvisc-One ZDE

SACS.HYL.17.07.0804