Printed From:

Cítíte, že se Vaše bolest zmírnila?

Správný čas něco udělat.

Najděte si svého lékaře

Vyhledat

Cítíte, že se vaše bolest zmírnila? Správný čas něco udělat.

Jestliže začínáte vnímat, že po injekci Synvisc-One (hylan G-F 20) se bolest v kolenu snížila, pak je to ten správný okamžik začít s běžnými aktivitami podporujícími zdraví. Každodenní činnosti a cvičení vám mohou pomoci vystoupit z bludného kruhu osteoartritidy, v němž bolest kolena vede k nečinnosti a zvýšení tělesné hmotnosti, která pak může zvyšovat bolest v kolenu.
Počáteční zmírnění bolestí v kolenu je první důležitý krok. Avšak osteoartritida je chronické onemocnění tzn., že nikdy zcela nevymizí, proto je ze všeho nejdůležitější přerušit bludný kruh právě teď. Musíte být v přístupu a zvládání vaší osteoartritidy aktivní a musíte se snažit, podobně jako je tomu u jiných chronických onemocnění, například u vysokého tlaku nebo diabetu, zabránit tomu, aby se obtíže a bolest znovu vrátily.

Takže, jak nejlépe dosáhnout toho, abyste si udrželi náskok před bolestí spojenou s osteoartritidou kolene a abyste si mohli užívat aktivní životní styl?

  

1. Vzdělávejte se
Čím více toho budete o osteoartritidě vědět, tím více budete mít možností. Na internetu naleznete nespočet článků, jako například ty na naší stránce „CO MOHU UDĚLAT PRO SVÁ KOLENA“, které vám mohou pomoci seznámit se s nejaktuálnějšími výsledky výzkumu v oblasti osteoartritidy a s lékařskými nálezy.

2. Buďte aktivní
Cvičení je velmi důležité pro udržení zdraví kloubu a případné zpomalení progrese osteoartritidy. 

  • Posiluje svaly podporující stabilitu a ohebnost vašeho kolena.
  • Zvyšuje srdeční činnost a tím i proudění krve ve vašem těle, prohřátí tkání a zásobení kyslíkem a živinami potřebnými k jejich nápravě.
    Využijte zmírnění osteoartritických bolestí v kolenu, které léčba Synvisc-One přináší k tomu, abyste zužitkovali přínos cvičení a vrátili se k aktivitám, které vás baví. Promluvte si s vaším lékařem o tom, jaké cvičení je pro vás nejvhodnější a podívejte se také na videonahrávky na naší stránce „CVIČENÍ NA KOLENA“, která byla navržena speciálně pro pacienty s osteoartrozou.

3. Udržujte si zdravou tělesnou hmotnost
Každé nadbytečné kilo vaší tělesné hmotnosti vaše kolena pocítí jako tři kila až pět kil. Vhodná strava vám pomůže nejen s udržením zdravé tělesné hmotnosti a menší zátěží vašich kolen, ale obsahuje též důležité živiny, které mohou posilovat vaši chrupavku a kosti. Neváhejte se poradit s vaším doktorem o vhodných doplňcích k vaší stravě a poučte se více o skvělých možnostech zdravé výživy v oddílu „POTRAVINY NA ZDRAVÁ KOLENA“ na naší internetové stránce.

4. Přistupujte k bolesti proaktivně
To, že chronické onemocnění nemůže být vyléčeno neznamená, že musíte žít s bolestí. Bolest při osteoartritidě kolene může být úspěšně zvládnuta pokračující léčbou. Svá kolena nezná nikdo lépe než vy sami. Věnujte proto pozornost tomu, jak se cítí. Jednejte v předstihu, proaktivně, nikoliv až následně (reaktivně). Informujte vašeho lékaře o jakékoli změně týkající se vašich kolen, spolupracujte s ním na tom, aby vaše obtíže zůstaly pod kontrolou a pokračujte s aktivitami, které vás těší.
Využijte maximum z toho, co vám zmírnění bolestí po léčbě Synvisc-One nabízí, řiďte se podle těchto čtyř kroků a prolomte bludný kruh osteoartritidy.

DÁLE: Prozkoumejte to, co najdete na stránce „Co mohu udělat pro svá kolena

UVĚDOMTE SI PROSÍM: Tento článek je pouze informativní a nenahrazuje doporučení vašeho lékaře. Uvádíme jej pouze pro inspiraci a nemůžeme převzít zodpovědnost za jakékoli případné následky, které by mohly vzniknout. Vždy se poraďte se svým lékařem předtím, než přistoupíte k jakýmkoli léčebným opatřením

Literatura
1. Příbalová informace Synvisc-One
2. Chevalier X et al. Ann Rheum Dis 2010;69(1):113-119
3. Pal S et al Open Rheumatol J 2014; 8: 54-68
4. Olejárová Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470–474
5. Brzusek D et al Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307–3322.

Synvisc-One je zdravotnický prostředek.

Indikace
Synvisc-One (hylan G-F 20) je indikován pro léčbu bolesti u osteoartrózy (OA) kolenních kloubů u pacientů, kteří nedosáhli odpovídající odpovědi při konzervativní nefarmakologické léčbě nebo při používání léků proti bolesti.
Synvisc-One je určen pouze k nitrokloubnímu podání při léčbě bolesti související s osteoartrózou kolena
Důležité informace o bezpečnosti
Synvisc-One je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hyaluronové přípravky nebo u pacientů s infekcí v kolenním kloubu či jeho okolí. Nepodávejte Synvisc-One pacientům, kteří jsou alergičtí na ptačí proteiny, peří nebo vaječné produkty, pacientům s končetinovou venostázou nebo lymfostázou, která vyžaduje léčbu, nebo pacientům se závažným zánětem v kolenu vyžadujícím léčbu.
Pacientům je třeba doporučit, aby se vyhýbali vyčerpávající nebo déletrvající namáhavé činnosti po dobu zhruba 48 hodin po léčbě. Je-li přítomen výpotek, důrazně doporučujeme jeho odsátí před injekcí. Je nezbytné dodržovat přísně aseptický postup, aby se předešlo kloubní infekci. Bezpečnost a účinnost přípravku Synvisc-One nebyla zjišťována u dětí ani u těhotných nebo kojících žen.
Bezpečnost přípravku Synvisc-One
Nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími příhodami se vztahem k podávané léčbě byly přechodné a zahrnovaly slabé či nevýrazné artralgie, artropatie, bolest v místě aplikace nebo kloubní výpotek. V klinických studiích s aplikací Synvisc-One do kolen nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody. Závažné lokální nežádoucí příhody byly po uvedení přípravku na trh hlášeny pouze výjimečně. Opakovaná léčba neovlivnila bezpečnostní profil. V nejrozsáhlejší klinické studii se vyskytl jeden případ synkopy hodnocené jako nežádoucí účinek. Nejčastějšími systémovými účinky, bez ohledu na vztah k přípravku Synvisc-One, byly bolest hlavy, bolest v zádech, nasofaryngitida nebo chřipkové onemocnění. Profil systémových nežádoucích příhod byl podobný u pacientů léčených Synvisc-One i u pacientů v kontrolních skupinách, kterým byl podáván fyziologický roztok.  

Seznamte se s úplným zněním Příbalové informace  o přípravku Synvisc-One ZDE

SACS.HYL.17.07.0805