Printed From:

Co dělat (a co ne) poté, co dostanete

injekci Synvisc-One.

Najděte si svého lékaře

Vyhledat 

Co dělat (a co ne) poté, co dostanete injekci.

Léčba přípravkem Synvisc-One (hylan G-F 20) je lokální léčba zacílená na bolest spojenou s osteoartrózou vašeho kolena přímo v místě svého zdroje. Proto se nemusíte obávat mnohých nežádoucích účinků, které se vyskytují při užívání léků na bolest ve formě tablet. Některá opatření pro zachování a zlepšení zdravotního stavu vašeho kolena můžete dodržovat i vy sami poté, co se po podání přípravku Synvisc-One vrátíte domů.

Žádné zbytečné starosti poté, co se vrátíte domů 

  • Vyhněte se aktivitám, které by příliš zatěžovaly vaše kolena, například běhání, zvedání těžších věcí, dlouhé stání, a to po dobu 48 hodin po injekci nebo tak dlouho, jak vám doporučil váš lékař.
  • Pokud by se v místě aplikace injekce objevila mírná bolest nebo zduření, můžete na toto místo přiložit sáček s ledem asi na 10 minut nebo dle doporučení vašeho lékaře.
  • Pokud by se vyskytly nějaké nežádoucí účinky, rozhodně je oznamte svému lékaři.

 DÁLE: Seznamte se s tím, jak můžete vy ovlivnit průběh onemocnění?

Literatura
1. Příbalová informace Synvisc-One
2. Chevalier X et al. Ann Rheum Dis 2010;69(1):113-119
3. Pal S et al Open Rheumatol J 2014; 8: 54-68
4. Olejárová Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470–474
5. Brzusek D et al Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307–3322.

Synvisc-One je zdravotnický prostředek.

Indikace
Synvisc-One (hylan G-F 20) je indikován pro léčbu bolesti u osteoartrózy (OA) kolenních kloubů u pacientů, kteří nedosáhli odpovídající odpovědi při konzervativní nefarmakologické léčbě nebo při používání léků proti bolesti.
Synvisc-One je určen pouze k nitrokloubnímu podání při léčbě bolesti související s osteoartrózou kolena
Důležité informace o bezpečnosti
Synvisc-One je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hyaluronové přípravky nebo u pacientů s infekcí v kolenním kloubu či jeho okolí. Nepodávejte Synvisc-One pacientům, kteří jsou alergičtí na ptačí proteiny, peří nebo vaječné produkty, pacientům s končetinovou venostázou nebo lymfostázou, která vyžaduje léčbu, nebo pacientům se závažným zánětem v kolenu vyžadujícím léčbu.
Pacientům je třeba doporučit, aby se vyhýbali vyčerpávající nebo déletrvající namáhavé činnosti po dobu zhruba 48 hodin po léčbě. Je-li přítomen výpotek, důrazně doporučujeme jeho odsátí před injekcí. Je nezbytné dodržovat přísně aseptický postup, aby se předešlo kloubní infekci. Bezpečnost a účinnost přípravku Synvisc-One nebyla zjišťována u dětí ani u těhotných nebo kojících žen.
Bezpečnost přípravku Synvisc-One
Nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími příhodami se vztahem k podávané léčbě byly přechodné a zahrnovaly slabé či nevýrazné artralgie, artropatie, bolest v místě aplikace nebo kloubní výpotek. V klinických studiích s aplikací Synvisc-One do kolen nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody. Závažné lokální nežádoucí příhody byly po uvedení přípravku na trh hlášeny pouze výjimečně. Opakovaná léčba neovlivnila bezpečnostní profil. V nejrozsáhlejší klinické studii se vyskytl jeden případ synkopy hodnocené jako nežádoucí účinek. Nejčastějšími systémovými účinky, bez ohledu na vztah k přípravku Synvisc-One, byly bolest hlavy, bolest v zádech, nasofaryngitida nebo chřipkové onemocnění. Profil systémových nežádoucích příhod byl podobný u pacientů léčených Synvisc-One i u pacientů v kontrolních skupinách, kterým byl podáván fyziologický roztok. 

Seznamte se s úplným zněním Příbalové informace  o přípravku Synvisc-One ZDE

SACS.HYL.17.07.0805