Printed From:

Posilujte svá kolena, pomůže Vám to

zvládat osteoartrotickou bolest.

Najděte si svého lékaře

Vyhledat

Cvičení, které je skutečnou zábavou – a opravdu prospěšné pro koleno s osteoartrózou.

Máte-li osteoartrózu kolenního kloubu, vězte, že pravidelné cvičení je rozhodující pro snížení bolesti a zlepšení pohyblivosti. To však neznamená, že to musí být další nepříjemná povinnost na seznamu toho, co máte dělat; správné cvičení může být skutečně zábavné. Nabízíme vám některá vyzkoušená cvičení, která vás uvolní, osvěží a vzpruží tak, že již nebudete dál přemýšlet o tom, jak zdravá ta cvičení jsou.

Tai-či

V uspěchaném světě může být zklidňující cvičení právě tím, co potřebujete. Tai-či vzniklo ve starodávné Číně jako bojové umění, dnes se toto cvičení často provádí ze zdravotních důvodů. Kombinuje uhlazené, plavné pohyby se zklidněným stavem mysli a je příjemným a napětí snižujícím cvičením pro ty, kteří trpí osteoartrózou kolenního kloubu.

Klinická studie (Arthritis Care & Research, 2009) provedená v Tuftově lékařském centru v Bostonu zahrnovala 40 osob ve věku od 55 let s osteoartrózou kolenního kloubu. Polovina z nich, vybraná náhodně, docházela na lekce cvičení tai-či, druhá polovina na kondiční a svaly protahující (stretchingová) cvičení. A výsledek? Lidé ze skupiny s cvičením tai-či vykazovali větší zmírnění bolesti.
Tai-či vedlo rovněž k zlepšení fyzických schopností, snížení deprese, zvýšilo sebedůvěru a celkový zdravotní stav, částečně díky zaměření tai-či nejen na tělo, ale i na rozměr duševní.

Tai-či rovněž napomáhá ke zlepšení ohebnosti a rovnováhy. Cvičení lze snadno přizpůsobit jakémukoli fyzickému omezení, neboť se provádí na individuální úrovni. Výuka tai-či je dnes nabízena v mnoha společenských centrech, centrech péče o seniory anebo centrech bojových
umění. Zeptejte se instruktorů tai-či na jejich zkušenosti s těmi účastníky kurzů, kteří měli problémy s koleny.

Chůze ve vodě 

Chcete si každodenní chůzi zpestřit? Zkuste chodit ve vodě. Tento způsob posilovací chůze se provádí v plaveckém bazénu s vodou sahající vám od pasu k hrudníku.
V jedné studii (Physical Therapy, 2008) bylo 64 jedinců s osteoartrózou kolenního kloubu náhodným způsobem rozděleno do dvou skupin: buď cvičení ve vodě, nebo cvičení na zemi. Cvičení byla rozvržena na dobu 18 týdnů. Program cvičení ve vodě zahrnoval chůzi a cvičení ve vodě v bazénu. Program cvičení na zemi zahrnoval podobná cvičení, prováděná však na zemi. Obě formy cvičení vedly k snížení bolesti v kolenu a zlepšení jeho funkčních vlastností. Na konci studie však zmírnění bolestí bylo výraznější u jedinců ze skupiny s cvičením ve vodě.

Chůze ve vodě využívá hustotu vody jako podporu těla snižující tlak na vaše kolena. Současně voda vytváří 12krát větší odpor než vzduch, takže chůze ve vodě je vynikajícím cvičením na posilování vašich svalů.

Tanec

Už jste se někdy přistihli při bezděčném pohybu v rytmu hudby? Pokud ano, pak tou nejlepší volbou pro vás mohou být hodiny tance. Obecně lze konstatovat, že tanec může zlepšit ohebnost a sílu vašich svalů a snížit zatížení vašich kolen, což může vést ke zmírnění osteoartrotických obtíží.

Nakonec naučit se dobře tancovat může být prospěšné samo o sobě.
V roce 2009 byl v časopisu Journal of Aging and Physical Activity* uveřejněn článek zabývající se 13 studiemi, které hodnotily účinek tancování ve vyšším věku. Ve většině studií bylo zjištěno, že tanečníkům se významně zlepšila schopnost udržet rovnováhu, schopnost rychlejší chůze i chůze do schodů, a celkově se zlepšila jejich pohyblivost. Některé formy tance mohou dokonce zlepšit kapacitu fyzické zátěže. Aby mohl být tanec považován za středně namáhavé kondiční cvičení, musíte se při něm trochu zadýchat a musí se vám po dobu nejméně 10 minut zrychlit srdeční činnost. Energeticky náročné taneční kursy – například hodiny swingu nebo salsy – mohou tato kritéria splňovat.

Jinou možností jsou kondiční tance různých stylů, od jazzu až po hip-hop. V současné době je mezi kondičními tanci velice módní zumba, která spojuje jihoamerické rytmy s jednoduchými pohyby. Hodiny Zumba jsou specificky zaměřeny na osoby s fyzickým omezením bez ohledu na věk, takže jsou vhodnou volbou pro mnoho lidí s osteoartrózou kolenního kloubu.

UVĚDOMTE SI PROSÍM: Zmiňované studie a jejich závěry uváděné v tomto článku jsou pouze informativní a nenahrazují doporučení vašeho lékaře. Uvádíme je pouze pro inspiraci a nemůžeme převzít zodpovědnost za jakékoli případné následky, které by mohly vzniknout. Vždy se poraďte se svým lékařem předtím, než přistoupíte k jakýmkoli léčebným opatřením.

*Odborný lékařský časopis tematicky zaměřený na problematiku stárnutí a fyzické aktivity .

Literatura

L.E. Silva et al. Physical Therapy. 2008, vol. 88 pp. 12-21.
J.W.L. Keogh et al. Journal of Aging and Physical Activity. 2009, vol. 17, pp. 479-500.
C. Wang et al. Arthritis Care & Research. 2009, vol. 61, pp. 1545-1553.
C. Wang et al. Archives of Internal Medicine. 2004, vol. 164, pp. 493-501

Literatura
1. Příbalová informace Synvisc-One
2. Chevalier X et al. Ann Rheum Dis 2010;69(1):113-119
3. Pal S et al Open Rheumatol J 2014; 8: 54-68
4. Olejárová Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470–474
5. Brzusek D et al Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307–3322.

SynviscOne je zdravotnický prostředek.

Indikace
Synvisc-One (hylan G-F 20) je indikován pro léčbu bolesti u osteoartrózy (OA) kolenních kloubů u pacientů, kteří nedosáhli odpovídající odpovědi při konzervativní nefarmakologické léčbě nebo při používání léků proti bolesti.
Synvisc-One je určen pouze k nitrokloubnímu podání při léčbě bolesti související s osteoartrózou kolena
Důležité informace o bezpečnosti
Synvisc-One je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hyaluronové přípravky nebo u pacientů s infekcí v kolenním kloubu či jeho okolí. Nepodávejte Synvisc-One pacientům, kteří jsou alergičtí na ptačí proteiny, peří nebo vaječné produkty, pacientům s končetinovou venostázou nebo lymfostázou, která vyžaduje léčbu, nebo pacientům se závažným zánětem v kolenu vyžadujícím léčbu.
Pacientům je třeba doporučit, aby se vyhýbali vyčerpávající nebo déletrvající namáhavé činnosti po dobu zhruba 48 hodin po léčbě. Je-li přítomen výpotek, důrazně doporučujeme jeho odsátí před injekcí. Je nezbytné dodržovat přísně aseptický postup, aby se předešlo kloubní infekci. Bezpečnost a účinnost přípravku Synvisc-One nebyla zjišťována u dětí ani u těhotných nebo kojících žen.
Bezpečnost přípravku Synvisc-One
Nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími příhodami se vztahem k podávané léčbě byly přechodné a zahrnovaly slabé či nevýrazné artralgie, artropatie, bolest v místě aplikace nebo kloubní výpotek. V klinických studiích s aplikací Synvisc-One do kolen nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody. Závažné lokální nežádoucí příhody byly po uvedení přípravku na trh hlášeny pouze výjimečně. Opakovaná léčba neovlivnila bezpečnostní profil. V nejrozsáhlejší klinické studii se vyskytl jeden případ synkopy hodnocené jako nežádoucí účinek. Nejčastějšími systémovými účinky, bez ohledu na vztah k přípravku Synvisc-One, byly bolest hlavy, bolest v zádech, nasofaryngitida nebo chřipkové onemocnění. Profil systémových nežádoucích příhod byl podobný u pacientů léčených Synvisc-One i u pacientů v kontrolních skupinách, kterým byl podáván fyziologický roztok. 
Seznamte se s úplným zněním Příbalové informace  o přípravku Synvisc-One ZDE

SACS.HYL.17.07.0806