Printed From:

Sledujte aktuální výsledky výzkumu

v oblasti léčby osteoartrózy.

Najděte si svého lékaře

Vyhledat

Nesteroidní antiflogistika: Průvodce pro pacienty


S největší pravděpodobností jste již někdy užívali léky s protizánětlivým účinkem (nesteroidní antiflogistika, NSAID) – ať už se jednalo o volně prodejné přípravky OTC (over-the-counter), nebo přípravky vydávané pouze na lékařský předpis – možná ještě dříve, než se u vás rozvinula osteoartróza. V nízkých dávkách tyto léčivé přípravky pomáhají zlepšit široké spektrum obtíží, jako jsou bolesti svalů, bolesti hlavy, jiné nepříliš silné bolesti anebo horečka. Ve vyšších dávkách NSAID pomáhají zmírnit kloubní záněty.

NSAID lze rozdělit do tří základních kategorií: tradiční NSAID, inhibitory enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2 inhibitory) a látky na bázi kyseliny salicylové (salicyláty).  Všechna nesteroidní antiflogistika blokují účinek tzv. prostaglandinů, hormonům podobných látek, které přispívají k rozvoji zánětu, bolesti, horečky a svalových křečí. Mezi jednotlivými typy NSAID jsou však určité rozdíly.

Tradiční NSAID

Tradiční NSAID jsou nejpočetnější podskupinou zahrnující zhruba 20 různých látek, z nichž některé jsou dostupné jako volně prodejné přípravky s nižšími koncentracemi účinné látky. Jako každý jiný lék i volně prodejná NSAID s sebou nesou riziko nežádoucích účinků, jako jsou žaludeční nevolnost nebo krvácení do zažívacího traktu, především u jedinců starších než 60 let. Proto, před tím než začnete užívat jakékoli volně prodejné NSAID, se poraďte se svým lékařem.

COX-2 inhibitory (inhibitory enzymu cyklooxygenázy2)

COX-2 inhibitory napomáhají snížit bolest a zánět podobně jako tradiční NSAID. Původně byly vyvinuty jako léky, které měly cíleněji zasahovat do mechanismu vzniku bolesti a zánětu a současně měly být šetrnější pro zažívací trakt. To se sice potvrdilo, avšak na druhé straně se objevily jiné nežádoucí účinky, především na srdce a cévy. Nejsou také užívány v léčbě pacientů tak dlouho jako tradiční NSAID, jsou proto stále vázány na lékařský předpis a není možno je zakoupit volně v lékárnách. Jedině lékař je totiž schopen posoudit, zda předpokládaný přínos léčby u konkrétního pacienta je vyšší než možná rizika, která s sebou tato léčba může přinášet.

Salicyláty

Salicyláty představující původní, tedy nejstarší kategorii NSAID zahrnují především kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) a jsou stále oblíbené u mnohých pacientů i lékařů. Pokud ale hodláte aspirin užívat častěji než příležitostně, poraďte se se svým lékařem. Pro zvládnutí kloubních bolestí a zánětu jsou zapotřebí opakované vyšší dávky salicylátů, které však mohou způsobit některé závažné nežádoucí účinky. Váš lékař vám pomůže s volbou nejvhodnější dávky a pomůže vám předejít, případně zvládnout, nežádoucí účinky včetně nežádoucích účinků na ledviny nebo krvácení do zažívacího traktu.

UVĚDOMTE SI PROSÍM: Tento článek je pouze informativní a nenahrazuje doporučení vašeho lékaře. Vždy se poraďte se svým lékařem předtím, než přistoupíte k jakýmkoli léčebným opatřením.

Zpracováno podle Arhtitis Today®, zdravotního časopisu vydávaného nadací pro artritidu (Arthritis Foundation®). Vyobrazení zde prezentovaná jsou výhradním vlastnictvím Arthritis Today a jeho vydavatele Arthritis Foundation. Společnost Genzyme Corporation se žádným způsobem nepodílela na přípravě ani redakční kontrole časopisu Arthritis Today a neodpovídá za jeho obsah. Arthritis Today je ochranná známka registrovaná nadací Arthritis Foundation.
(autorská práva vlastní Biosurgery divize Sanofi)

Literatura
1. Příbalová informace Synvisc-One
2. Chevalier X et al. Ann Rheum Dis 2010;69(1):113-119
3. Pal S et al Open Rheumatol J 2014; 8: 54-68
4. Olejárová Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470–474
5. Brzusek D et al Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307–3322.

Synvisc-One je zdravotnický prostředek.

Indikace
Synvisc-One (hylan G-F 20) je indikován pro léčbu bolesti u osteoartrózy (OA) kolenních kloubů u pacientů, kteří nedosáhli odpovídající odpovědi při konzervativní nefarmakologické léčbě nebo při používání léků proti bolesti.
Synvisc-One je určen pouze k nitrokloubnímu podání při léčbě bolesti související s osteoartrózou kolena
Důležité informace o bezpečnosti
Synvisc-One je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hyaluronové přípravky nebo u pacientů s infekcí v kolenním kloubu či jeho okolí. Nepodávejte Synvisc-One pacientům, kteří jsou alergičtí na ptačí proteiny, peří nebo vaječné produkty, pacientům s končetinovou venostázou nebo lymfostázou, která vyžaduje léčbu, nebo pacientům se závažným zánětem v kolenu vyžadujícím léčbu.
Pacientům je třeba doporučit, aby se vyhýbali vyčerpávající nebo déletrvající namáhavé činnosti po dobu zhruba 48 hodin po léčbě. Je-li přítomen výpotek, důrazně doporučujeme jeho odsátí před injekcí. Je nezbytné dodržovat přísně aseptický postup, aby se předešlo kloubní infekci. Bezpečnost a účinnost přípravku Synvisc-One nebyla zjišťována u dětí ani u těhotných nebo kojících žen.
Bezpečnost přípravku Synvisc-One
Nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími příhodami se vztahem k podávané léčbě byly přechodné a zahrnovaly slabé či nevýrazné artralgie, artropatie, bolest v místě aplikace nebo kloubní výpotek. V klinických studiích s aplikací Synvisc-One do kolen nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody. Závažné lokální nežádoucí příhody byly po uvedení přípravku na trh hlášeny pouze výjimečně. Opakovaná léčba neovlivnila bezpečnostní profil. V nejrozsáhlejší klinické studii se vyskytl jeden případ synkopy hodnocené jako nežádoucí účinek. Nejčastějšími systémovými účinky, bez ohledu na vztah k přípravku Synvisc-One, byly bolest hlavy, bolest v zádech, nasofaryngitida nebo chřipkové onemocnění. Profil systémových nežádoucích příhod byl podobný u pacientů léčených Synvisc-One i u pacientů v kontrolních skupinách, kterým byl podáván fyziologický roztok. 

SACS.HYL.17.07.0807