Printed From:

Udržujte si správnou hmotnost,

pomůžete tím snížit zátěž (a bolest) kolen.

Najděte si svého lékaře

Vyhledat

Čtyři potraviny, které mohou pomáhat v boji s osteoartrózou kolena.

Pro zvýšení množství zdraví prospěšných potravin ve stravě a udržení správné tělesné hmotnosti existuje mnoho důvodů. Kromě toho, že se člověk potom cítí celkově lépe, pak některé potraviny navíc obsahující antioxidační látky prospěšné při osteoartróze kolenního kloubu. Níže uvádíme přehled vitaminů, které byly hodnoceny ve vztahu k osteoartróze kolenního kloubu. Výsledky naznačují, že potraviny, které jíte, mohou mít různé účinky jak na kolena, tak na celé tělo.

Mandle

                                                         

Vitamin E je znám svými silnými antioxidačními účinky. V jedné studii (International Journal of Rheumatic Diseases, 2009) byla porovnávána kolena 42 lidí podstupujících operaci kolena: 32 jich mělo těžkou osteoartrózu a 10 poúrazové poškození. Výzkumníci zjistili, že v kolenech pacientů s osteoartrózou je významně snížené množství vitaminu E, což by mohlo znamenat, že u nich byl přínos ochranného účinku vitaminu E významně menší. Mandle, semena slunečnice a slunečnicový olej, olej světlice barvířské, lískové ořechy, arašídy a špenát jsou všechny vynikajícím zdrojem vitaminu E.

Losos

                                                     

Vitamin D se nachází ve všech tělesných buňkách. Ve studii uveřejněné v roce 2009 v Journal of Clinical Rheumatology bylo u 1 248 osob ve věku 55 a více let hodnoceno, jak se měnil zdravotní stav kolen v průběhu zhruba sedmi let. Osoby s nízkým obsahem vitaminu D ve stravě měli vyšší riziko zhoršení osteoartrózy. Tučné ryby – losos, tuňák či makrela – jsou dobrým zdrojem vitaminu D. K dalším zdrojům patří vitaminem D obohacené mléko, jogurty, šťáva z pomerančů a cereálie.

Pomeranče

                                             

Vitamin C je dobře znám jako základní nepostradatelná živina. V jedné studii bylo sledováno 293 zdravých mužů středního věku (Arthritis Research and Therapy, 2007). Dvě vyšetření magnetickou rezonancí v odstupu 10 let ukázala, že jedinci, kteří uváděli nižší příjem vitaminu C, měli výraznější změny na kostech dolních končetin, což lze považovat za předzvěst ztráty chrupavky a rozvoje osteoartrózy. Pomeranče, kapie, grepy, jahody a brokolice obsahují vitamin C.

Špenát

                                                       

Vitaminu K možná není věnována velká pozornost, nicméně některé výzkumy naznačují, že nedostatek vitaminu K může přispívat k rozvoji osteoartrózy kolenního kloubu. V jedné studii (Journal of Orthopaedic Science, 2009) zahrnující 719 osob ve věku 60 a více let, byl nízký příjem vitaminu K spojen s vyšším rizikem rozvoje osteoartrózy kolenního kloubu. Listová zelenina - např. špenát, kapusta a jiné brukvovité rostliny, brokolice a tuřín - má vysoký obsah vitaminu K.

Přečtěte si následující článek:

UVĚDOMTE SI PROSÍM: Zmiňované studie a jejich zjištění uváděné v tomto článku jsou pouze informativní a nenahrazují doporučení vašeho lékaře. Uvádíme je pouze pro inspiraci a nemůžeme převzít zodpovědnost za jakékoli případné následky, které by mohly vzniknout. Vždy se poraďte se svým lékařem předtím, než přistoupíte k jakýmkoli léčebným opatřením

Literatura
H. Oka et al. Journal of Orthopaedic Science. 2009, vol. 14, pp. 687-692.
Y. Wang et al. Arthritis Research and Therapy. 2007, vol. 9, art. R66.
W. Sutipornpalangkul et al. International Journal of Rheumatic Diseases. 2009, vol. 12, pp. 324-328.
T. Neogi et al. Arthritis & Rheumatism. 2006, vol. 54, pp. 1255-1261.
C. Ding et al. Arthritis & Rheumatism. 2009, vol. 60, pp. 1381-1389.
A.P. Bergink et al. Journal of Clinical Rheumatology. 2009, vol. 15, pp. 230-237.

Literatura
1. Příbalová informace Synvisc-One
2. Chevalier X et al. Ann Rheum Dis 2010;69(1):113-119
3. Pal S et al Open Rheumatol J 2014; 8: 54-68
4. Olejárová Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470–474
5. Brzusek D et al Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307–3322.

SynviscOne je zdravotnický prostředek.

Indikace
Synvisc-One (hylan G-F 20) je indikován pro léčbu bolesti u osteoartrózy (OA) kolenních kloubů u pacientů, kteří nedosáhli odpovídající odpovědi při konzervativní nefarmakologické léčbě nebo při používání léků proti bolesti.
Synvisc-One je určen pouze k nitrokloubnímu podání při léčbě bolesti související s osteoartrózou kolena
Důležité informace o bezpečnosti
Synvisc-One je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hyaluronové přípravky nebo u pacientů s infekcí v kolenním kloubu či jeho okolí. Nepodávejte Synvisc-One pacientům, kteří jsou alergičtí na ptačí proteiny, peří nebo vaječné produkty, pacientům s končetinovou venostázou nebo lymfostázou, která vyžaduje léčbu, nebo pacientům se závažným zánětem v kolenu vyžadujícím léčbu.
Pacientům je třeba doporučit, aby se vyhýbali vyčerpávající nebo déletrvající namáhavé činnosti po dobu zhruba 48 hodin po léčbě. Je-li přítomen výpotek, důrazně doporučujeme jeho odsátí před injekcí. Je nezbytné dodržovat přísně aseptický postup, aby se předešlo kloubní infekci. Bezpečnost a účinnost přípravku Synvisc-One nebyla zjišťována u dětí ani u těhotných nebo kojících žen.
Bezpečnost přípravku Synvisc-One
Nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími příhodami se vztahem k podávané léčbě byly přechodné a zahrnovaly slabé či nevýrazné artralgie, artropatie, bolest v místě aplikace nebo kloubní výpotek. V klinických studiích s aplikací Synvisc-One do kolen nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody. Závažné lokální nežádoucí příhody byly po uvedení přípravku na trh hlášeny pouze výjimečně. Opakovaná léčba neovlivnila bezpečnostní profil. V nejrozsáhlejší klinické studii se vyskytl jeden případ synkopy hodnocené jako nežádoucí účinek. Nejčastějšími systémovými účinky, bez ohledu na vztah k přípravku Synvisc-One, byly bolest hlavy, bolest v zádech, nasofaryngitida nebo chřipkové onemocnění. Profil systémových nežádoucích příhod byl podobný u pacientů léčených Synvisc-One i u pacientů v kontrolních skupinách, kterým byl podáván fyziologický roztok. 

SACS.HYL.17.07.0808