Printed From:

Více než 10 milionů lidí na světě trpí

osteoartrózou kolenního kloubu

Najděte si svého lékaře

Vyhledat

Osteoartróza (OA) je celosvětově nejčastější onemocnění kloubů a nejčastější typ artrózy. Pokud trpíte osteoartrózou kolenního kloubu nebo vám byla v nedávné době diagnostikována, měli byste vědět, že nejste sami. Miliony lidí denně pociťují příznaky a potřebují úlevu od bolesti.

Co se děje v kolenu postiženém osteoartrózou?

Ve zdravém kolenním kloubu se nachází chrupavka, která je obklopena kloubní tekutinou nazývanou synoviální tekutina. Ta chrání chrupavku, umožňuje pohyb a ohyb v kloubu a tlumí nárazy.

V kolenních kloubech postižených osteoartrózou se chrupavka, která chrání kloubní hlavice (zakončení kosti, které je součástí kloubu), postupně opotřebovává. Kloubní tekutina ztrácí schopnost absorbovat nárazy způsobené pohybem a zátěží. Kosti se začínají vzájemně třít, což vyvolává příznaky osteoartrózy kolenního kloubu.

Jak dochází ke zhoršování osteoartrózy kolenního kloubu

Při popisu závažnosti osteoartrózy lékaři používají dva výrazově odlišné způsoby hodnocení. Někteří hodnotí artrózu jako stupeň 1–4. Jiní lékaři popisují osteoartrózu jako mírnou, střední nebo závažnou.

POPIS: (rtg snímků kolenního kloubu)

Stupeň 1

Mohou být přítomny drobné osteofyty (druh kostních výrůstků) a zúžení kloubní štěrbiny.

 

 

 

Stupeň 2

Povrch chrupavky v kolenním kloubu začíná být opotřebovaný. Obtíže jsou obvykle mírné a mohou zahrnovat občasnou bolest a ranní ztuhlost kloubu.

 

  

Stupeň 3

Kloubní chrupavka se dále opotřebovává a ubývá, kloubní tekutina v kolenním kloubu může ztrácet svou promazávací a tlumící schopnost. Mohou se vytvářet kostní výrůstky nebo ostruhy na okrajích kostí. Obtíže jsou výraznější a pohyb může být bolestivější.

 

  

Stupeň 4

Kloubní chrupavka může zcela vymizet, což vede k vzájemnému tření kostí. Bolest může být trvalejší a silnější; schopnosti dále vykonávat běžné denní činnosti mohou být omezené.

 

 

Je dobré si uvědomit, že stupeň nebo stadium osteoartrózy nemusí odpovídat intenzitě bolesti. Můžete mít mírnou osteoartrózu provázenou značnou bolestí nebo těžkou osteoartrózu s bolestí nepříliš výraznou. Proto je důležité, abyste při rozhovoru s lékařem bolest podrobně popsali.

Co lze s osteoartrózou kolena dělat

Osteoartróza kolenního kloubu je chronické onemocnění, které se obvykle rozvíjí pomalu a časem se postupně zhoršuje. Ačkoli příčinu osteoartrózy nelze odstranit, její příznaky léčitelné jsou, především v časných fázích onemocnění. Artróza se může vyvinout v jednom nebo v obou kolenech zároveň.

Příznaky mohou zahrnovat

Bolest nebo ostré bodání při pohybu, a dokonce i bolest v klidu
Tuhost po období odpočinku
Otoky kloubů
Ztrátu funkce nebo rozsahu pohybu

Pokud pociťujete jeden z výše uvedených příznaků, řekněte to svému lékaři, který Vás vyšetří a může zjistit, zda máte osteoartrózu.

DÁLE: Seznamte se s možnostmi léčby osteoartrózy

Literatura
1. Příbalová informace Synvisc-One
2. Chevalier X et al. Ann Rheum Dis 2010;69(1):113-119
3. Pal S et al Open Rheumatol J 2014; 8: 54-68
4. Olejárová Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470–474
5. Brzusek D et al Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307–3322.

Synvisc-One je zdravotnický prostředek.

Indikace

Synvisc-One (hylan G-F 20) je indikován pro léčbu bolesti u osteoartrózy (OA) kolenních kloubů u pacientů, kteří nedosáhli odpovídající odpovědi při konzervativní nefarmakologické léčbě nebo při používání léků proti bolesti.

Synvisc-One je určen pouze k nitrokloubnímu podání při léčbě bolesti související s osteoartrózou kolena

Důležité informace o bezpečnosti

Synvisc-One je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hyaluronové přípravky nebo u pacientů s infekcí v kolenním kloubu či jeho okolí. Nepodávejte Synvisc-One pacientům, kteří jsou alergičtí na ptačí proteiny, peří nebo vaječné produkty, pacientům s končetinovou venostázou nebo lymfostázou, která vyžaduje léčbu, nebo pacientům se závažným zánětem v kolenu vyžadujícím léčbu.

Pacientům je třeba doporučit, aby se vyhýbali vyčerpávající nebo déletrvající namáhavé činnosti po dobu zhruba 48 hodin po léčbě. Je-li přítomen výpotek, důrazně doporučujeme jeho odsátí před injekcí. Je nezbytné dodržovat přísně aseptický postup, aby se předešlo kloubní infekci. Bezpečnost a účinnost přípravku Synvisc-One nebyla zjišťována u dětí ani u těhotných nebo kojících žen.

Bezpečnost přípravku Synvisc-One

Nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími příhodami se vztahem k podávané léčbě byly přechodné a zahrnovaly slabé či nevýrazné artralgie, artropatie, bolest v místě aplikace nebo kloubní výpotek. V klinických studiích s aplikací Synvisc-One do kolen nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody. Závažné lokální nežádoucí příhody byly po uvedení přípravku na trh hlášeny pouze výjimečně. Opakovaná léčba neovlivnila bezpečnostní profil. V nejrozsáhlejší klinické studii se vyskytl jeden případ synkopy hodnocené jako nežádoucí účinek. Nejčastějšími systémovými účinky, bez ohledu na vztah k přípravku Synvisc-One, byly bolest hlavy, bolest v zádech, nasofaryngitida nebo chřipkové onemocnění. Profil systémových nežádoucích příhod byl podobný u pacientů léčených Synvisc-One i u pacientů v kontrolních skupinách, kterým byl podáván fyziologický roztok.  

Seznamte se s úplným zněním Příbalové informace  o přípravku Synvisc-One ZDE

SACS.HYL.17.07.0794