Printed From:

Objevte tu svou správnou léčbu

pokud Vás trápí bolesti při osteoartróze kolenního kloubu

Najděte si svého lékaře

Vyhledat 

Pokud trpíte osteoartrózou kolenního kloubu, možná Vám lékař pro zmírnění potíží doporučil některou z následujících léčebných možností:


ZMĚNY ŽIVOTNÍHO STYLU
zahrnující přiměřené cvičení, kontrolu tělesné hmotnosti a snížení zátěže vašich kloubů

LÉČEBNÁ TERAPIE
Tablety tlumící bolest
jako například paracetamol, ibuprofen a další nesteroidní protizánětlivé léky, které mohou poskytnout úlevu od bolesti. Neměly by se užívat dlouhodobě, protože mohou způsobit žaludeční nevolnost a jiné závažné gastrointestinální nežádoucí účinky.
Bolest tlumící krémy
určené k místní aplikaci na kůži
Fyzikální a pracovní léčbu
sloužící zejména k posílení svalstva a zlepšení pohyblivosti
Glukosamin sulfát/chondroitin sulfát (SYSADOA)
Alternativa léčby, která při pravidelném dlouhodobém užívání může snižovat bolest a zlepšovat funkci kloubu, a to s určitým zpožděním.

VISKOSUPLEMENTA
také známé jako injekce s kyselinou hyaluronovou. Jsou to injekce podávané do kloubního pouzdra, které nahrazují poškozenou kloubní tekutinu látkou podobnou kloubní tekutině zdravého kloubu, aby se bolest zmírnila. Konkrétně Synvisc-One (hylan G-F 20) je injekce napodobující mladou a zdravou kloubní tekutinu, která vám poskytne dlouhodobou úlevu od bolesti a pomůže vám vrátit se k obvyklé fyzické aktivitě.
U viskosuplementace se vyskytuje méně celkových nežádoucích účinků (např. krvácení do trávicího traktu), protože se podává přímo do místa určení, tedy do kolene.

STEROIDNÍ INJEKCE
Poskytují obvykle přechodnou úlevu a zmírňují otoky. Opakované použití může vést k poškození chrupavky.

OPERACE KOLENNÍHO KLOUBU
Celková náhrada kolenního kloubu (tzv. totální endoprotéza) je poslední možnost pro pacienty, u kterých je bolest kolena závažná a nemůže být odstraněna jinými léčebnými postupy.
Stejně jako u všech velkých operací může představovat vážná zdravotní rizika a dlouhé období zotavení, včetně pracovní neschopnosti

DÁLE: Co je Synvisc-One  

Literatura
1. Příbalová informace Synvisc-One
2. Chevalier X et al. Ann Rheum Dis 2010;69(1):113-119
3. Pal S et al Open Rheumatol J 2014; 8: 54-68
4. Olejárová Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470–474
5. Brzusek D et al Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307–3322.

Synvisc-One je zdravotnický prostředek.

Indikace
Synvisc-One (hylan G-F 20) je indikován pro léčbu bolesti u osteoartrózy (OA) kolenních kloubů u pacientů, kteří nedosáhli odpovídající odpovědi při konzervativní nefarmakologické léčbě nebo při používání léků proti bolesti.
Synvisc-One je určen pouze k nitrokloubnímu podání při léčbě bolesti související s osteoartrózou kolena
Důležité informace o bezpečnosti
Synvisc-One je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hyaluronové přípravky nebo u pacientů s infekcí v kolenním kloubu či jeho okolí. Nepodávejte Synvisc-One pacientům, kteří jsou alergičtí na ptačí proteiny, peří nebo vaječné produkty, pacientům s končetinovou venostázou nebo lymfostázou, která vyžaduje léčbu, nebo pacientům se závažným zánětem v kolenu vyžadujícím léčbu.
Pacientům je třeba doporučit, aby se vyhýbali vyčerpávající nebo déletrvající namáhavé činnosti po dobu zhruba 48 hodin po léčbě. Je-li přítomen výpotek, důrazně doporučujeme jeho odsátí před injekcí. Je nezbytné dodržovat přísně aseptický postup, aby se předešlo kloubní infekci. Bezpečnost a účinnost přípravku Synvisc-One nebyla zjišťována u dětí ani u těhotných nebo kojících žen.
Bezpečnost přípravku Synvisc-One
Nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími příhodami se vztahem k podávané léčbě byly přechodné a zahrnovaly slabé či nevýrazné artralgie, artropatie, bolest v místě aplikace nebo kloubní výpotek. V klinických studiích s aplikací Synvisc-One do kolen nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody. Závažné lokální nežádoucí příhody byly po uvedení přípravku na trh hlášeny pouze výjimečně. Opakovaná léčba neovlivnila bezpečnostní profil. V nejrozsáhlejší klinické studii se vyskytl jeden případ synkopy hodnocené jako nežádoucí účinek. Nejčastějšími systémovými účinky, bez ohledu na vztah k přípravku Synvisc-One, byly bolest hlavy, bolest v zádech, nasofaryngitida nebo chřipkové onemocnění. Profil systémových nežádoucích příhod byl podobný u pacientů léčených Synvisc-One i u pacientů v kontrolních skupinách, kterým byl podáván fyziologický roztok. 

Seznamte se s úplným zněním Příbalové informace  o přípravku Synvisc-One ZDE

SACS.HYL.17.07.0795