Printed From:

Odpovědi na vaše otázky týkajících se

přípravku Synvisc-One.

Najděte si svého lékaře

Vyhledat

Odpovědi na vaše otázky týkající se přípravku Synvisc-One.

Je Synvisc-One (hylan G-F 20) vhodnou léčbou osteoartrózy právě pro vás? Na to vám může odpovědět pouze váš lékař. Nicméně následující přehled může poskytnout odpověď na některé z vašich otázek.

Kdy bych měl(a) o léčbě Synvisc-One uvažovat?
Pokud jste vyzkoušel (a) dietu, cvičení i volně prodejné léky na bolest a přesto bolest v kolenu postiženém osteoartrózou trvá, promluvte se svým lékařem. Je možné, že jste kandidátem na léčbu Synvisc-One.

Čím se Synvisc-One liší od Synvisc (hylan G-F 20)?
Synvisc-One má stejné složení jako Synvisc. Jediný rozdíl je v objemu obsahu injekce. Synvisc-One je dodáván ve formě jedné injekce s objemem 6 ml a používá se při osteoartróze kolena. Synvisc je injekce s objemem 2 ml a používá se při aplikaci i do jiných kloubů jako je kyčel, rameno, hlezno..

Jak se Synvisc-One podává?
Synvisc-One je jednorázová injekce do kolenního kloubu. Podání je jednoduché a zabere jen několik minut. Po injekci můžete pokračovat v běžných denních činnostech; nicméně po dobu zhruba 48 hodin byste se měli vyvarovat jakékoli nadměrně zatěžující činnosti.

Jak probíhá podání přípravku Synvisc-One?
Koleno se očistí desinfekčním roztokem. Poté se na povrch kolena může aplikovat lokálně působící znecitlivující látka (anestetikum) a z kolena se odsaje nadbytečná tekutina (pokud je přítomna). Poté lékař aplikuje do kloubu Synvisc-One.

Je léčba přípravkem Synvisc-One hrazena ze zdravotního pojištění?
Cena Synvisc-One se může lišit v jednotlivých lékárnách, nicméně injekce je částečně hrazena z prostředků zdravotního pojištění 1x za 6 měsíců do jednoho kolena.

Měl(a) bych omezit své aktivity poté, co jsem dostal(a) injekci Synvisc-One?
Po injekci můžete pokračovat v běžných denních činnostech, nicméně po dobu zhruba 48 hodin byste se měl (a) vyvarovat jakékoli nadměrně zatěžující činnosti.

Kdy začnu pociťovat úlevu od bolesti?
Odpověď na léčbu se u jednotlivých pacientů může lišit. V klinické studii2 pacienti pociťovali zmírnění bolestí počínaje jedním měsícem po aplikaci injekce přípravku Synvisc-One.

Jaké jsou nežádoucí účinky?
V klinické studii2 byly nejčastěji pozorovány místní nežádoucí účinky - bolest v kolenu, ztuhlost a otok nebo tvorba tekutiny v kolenním kloubu nebo jeho okolí. Nežádoucí účinky byly obvykle mírné až střední intenzity. SynviscOne nevykazuje nežádoucí účinky na zažívací ústrojí, srdce a cévy, které můžeme pozorovat při užívání mnoha léků tlumící bolest ve formě tablet.

Jak dlouho bude zmírnění bolestí přetrvávat?
Ačkoliv každý pacient reaguje na léčbu odlišně, zmírnění bolestí v osteoartrotickém kolenu může trvat až 12 měsíců.

Mohu dostat injekci Synvisc-One více než jednou?
Ano, Synvisc-One může být podáván opakovaně. Zdravotní pojišťovny částečně hradí Synvisc-One 1x za půl roku. V  klinické studii2 zahrnující 329 pacientů jich 77 dostalo injekci Synvisc-One i po druhé. Pokud se bolesti ve vašem kolenu objeví znovu, domluvte se s vaším lékařem, který posoudí, zda Synvisc-One je pro vás nadále ta správná léčba.

Lze pomocí Synvisc-One léčit obě kolena?
Ano. Můžete dostat injekci do obou kolen současně nebo v časovém odstupu. Zeptejte se svého lékaře, co je pro vás nejlepší.

Má Synvisc-One jiné složení než Synvisc?
Synvisc má stejné složení jako Synvisc-One. Jedná se o injekci kyseliny hyaluronové, která je určena k nitrokloubnímu podání.
Rozdíl spočívá v objemu. Synvisc je injekce o objemu 2 ml, Synvisc-One má objem 6ml. Synvisc se používá pří léčbě artrózy kolenního kloubu, kyčelního, ramenního kloubu a při artróze kotníku. Synvisc-One je léčba jednou injekci při osteoartróze kolenního kloubu.

Dávkovací schéma přípravků Synvisc/SynviscOne:
Osteoartróza kolena:
Synvisc
Doporučené léčebné schéma jsou tři 2ml injekce do kolena vždy v týdenním intervalu. K dosažení maximálního účinku je nutné podat všechny tři injekce. Maximální doporučená dávka je šest injekcí v průběhu šesti měsíců, s minimálně čtyřmi týdny odstupu mezi léčebnými kúrami.
Synvisc-One
Doporučené léčebné schéma je jedna 6ml injekce do kolena. Injekci lze zopakovat po 6 měsících od první injekce, pokud to vyžadují příznaky pacienta.

Osteoartróza kyčle / kotníku / ramena:
Synvisc
K počáteční léčbě se doporučuje jedna 2ml injekce. Pokud se po této injekci nedosáhne odpovídajícího zmírnění příznaků, doporučuje se podání druhé 2ml injekce. Z klinických údajů vyplývá, že druhá injekce má u nemocných příznivé účinky, pokud je podána v rozmezí 1 až 3 měsíců po první injekci.

Je léčba přípravkem Synvisc 2ml/16mg hrazena ze zdravotního pojištění?
Synvisc 2ml/16mg není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

DÁLE: Vyhledejte lékaře, který provádí léčbu Synvisc-One

Literatura
1. Příbalová informace Synvisc-One
2. Chevalier X et al. Ann Rheum Dis 2010;69(1):113-119
3. Pal S et al Open Rheumatol J 2014; 8: 54-68
4. Olejárová Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470–474
5. Brzusek D et al Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307–3322.

Synvisc-One je zdravotnický prostředek.

Indikace
Synvisc-One (hylan G-F 20) je indikován pro léčbu bolesti u osteoartrózy (OA) kolenních kloubů u pacientů, kteří nedosáhli odpovídající odpovědi při konzervativní nefarmakologické léčbě nebo při používání léků proti bolesti.
Synvisc-One je určen pouze k nitrokloubnímu podání při léčbě bolesti související s osteoartrózou kolena
Důležité informace o bezpečnosti
Synvisc-One je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hyaluronové přípravky nebo u pacientů s infekcí v kolenním kloubu či jeho okolí. Nepodávejte Synvisc-One pacientům, kteří jsou alergičtí na ptačí proteiny, peří nebo vaječné produkty, pacientům s končetinovou venostázou nebo lymfostázou, která vyžaduje léčbu, nebo pacientům se závažným zánětem v kolenu vyžadujícím léčbu.
Pacientům je třeba doporučit, aby se vyhýbali vyčerpávající nebo déletrvající namáhavé činnosti po dobu zhruba 48 hodin po léčbě. Je-li přítomen výpotek, důrazně doporučujeme jeho odsátí před injekcí. Je nezbytné dodržovat přísně aseptický postup, aby se předešlo kloubní infekci. Bezpečnost a účinnost přípravku Synvisc-One nebyla zjišťována u dětí ani u těhotných nebo kojících žen.
Bezpečnost příravku synvisc-one
Po nitrokloubní injekční aplikaci se může v ošetřovaném kloubu objevit přechodná bolest a/nebo otok a/nebo výpotek. Byly hlášeny případy akutního zánětu, pro které byly typické bolesti kloubu, otok, výpotek a někdy horkost či zatuhlost kloubu. Při analýze synoviální tekutiny bylo zjištěno, že je tato tekutina aseptická a neobsahuje žádné krystaly. Tato reakce často odeznívá během několika dní při podávání nesteroidních antiflogistik (NSAID), nitrokloubních steroidů a/nebo po artrocentéze. Klinický přínos léčby může být zjevný i po těchto reakcích.
Nitrokloubní infekce nebyly zjištěny v žádných klinických studiích a při klinickém používání přípravku Synvisc byly hlášeny pouze vzácně. Byly též hlášeny reakce z přecitlivělosti, včetně anafylaktické reakce, anafylaktoidní reakce, anafylaktického šoku a angioedému. Vzácně se vyskytly následující systémové nežádoucí účinky: vyrážka, kopřivka, svědění, horečka, nauzea, bolest hlavy, závratě, zimnice, svalové křeče, parestézie, periferní edém, nevolnost, dýchací potíže, návaly a otok obličeje. V kontrolovaných klinických studiích přípravku Synvisc-One byla četnost a typy nežádoucích příhod u skupiny pacientů, která byla léčena přípravkem Synvisc-One, podobné jako u skupiny, která dostávala placebo.

Seznamte se s úplným zněním Příbalové informace  o přípravku Synvisc-One ZDE

Synvisc-One je zdravotnický prostředek.

SACS.HYL.17.07.0802