Printed From:

Řešte bolest kolenního kloubu při

osteoartróze přímo v místě jejího vzniku.

Najděte si svého lékaře

Vyhledat 

Synvisc-One (hylan G-F 20) je injekce obsahující kyselinu hyaluronovou, tedy přírodní látku s lubrikačním a ochranným účinkem na váš kloub. Kyselina hyaluronová dočasně nahrazuje poškozenou kloubní tekutinu látkou, která má tlumící a mazací schopnosti podobné těm, které naleznete v mladé zdravé kloubní tekutině. Tato látka také poskytuje úlevu od bolesti, má nepřímé protizánětlivé účinky a podporuje tvorbu vlastní kyseliny hyaluronové. Jedinou injekcí můžeme dosáhnout zmírnění bolesti při osteoartróze kolenního kloubu na dobu až  12 měsíců. Synvisc-One je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci osteoartrózy 2. a 3. stupně v jedné injekci Synvisc-One 6 ml do každého kloubu 1x za 6měsíců. Přípravek lze tedy podávat opakovaně s odstupem 6 měsíců, pokud to vyžadují symptomy pacienta.

Co je Synvisc-One?

V kolenních kloubech postižených osteoartrózou ubývá kloubní (synoviální) tekutiny, dochází k jejímu rozkládání, a v důsledku toho se ztrácí její ochranný účinek potřebný pro správnou funkci kolenních kloubů.

 

 

 

Synvisc-One nahrazuje a doplňuje kloubní tekutinu kolena, zmírňuje bolesti a zlepšuje přirozené schopnosti kolenního kloubu absorbovat nárazy.

 

A. Chrupavka se opotřebovává
B. Vytvářejí se kostní výrůstky
C. Kloubní tekutina ubývá
D. Synvisc-One nahrazuje chybějící kloubní tekutinu

 

Pro koho je vhodná léčba přípravkem Synvisc-One?
Pro pacienty s osteoartrózou kolenního kloubu, kteří již vyzkoušeli dietní opatření, cvičení i volně prodejné léky tlumící bolesti, ale bolest u nich i nadále přetrvává. Tito pacienti by se měli poradit se svým lékařem, zda je pro ně přípravek Synvisc-One vhodný.

Jak se Synvisc-One podává?
Synvisc-One je jednorázová injekce. Jeho aplikace je jednoduchá, zabere pouze několik minut a lze ji provést ambulantně. Aplikuje se přímo do postiženého kloubu. Injekci aplikuje ortoped anebo revmatolog.

Co můžete po aplikaci injekce Synvisc-One očekávat?
Synvisc-One může poskytnout až 12 měsíců trvající úlevu od bolesti spojené s osteoartrózou kolenního kloubu. Doporučené léčebné schéma je jedna 6ml injekce do kolena. Každý může na léčbu reagovat jinak, ale v klinické studii dosáhli pacienti zmírnění bolesti počínaje jedním měsícem po podání injekce a snížení bolesti přetrvávalo až po dobu 12 měsíců1.
Po injekci můžete pokračovat v běžných denních činnostech, nicméně byste se měli vyvarovat jakékoli nadměrně zatěžující činnosti po dobu zhruba 48 hodin.

DÁLE: Seznamte se s výsledky klinické studie s Synvisc-One v léčbě bolesti

Literatura
1. Příbalová informace Synvisc-One
2. Chevalier X et al. Ann Rheum Dis 2010;69(1):113-119
3. Pal S et al Open Rheumatol J 2014; 8: 54-68
4. Olejárová Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470–474
5. Brzusek D et al Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307–3322.

Synvisc-One je zdravotnický prostředek.

Indikace
Synvisc-One (hylan G-F 20) je indikován pro léčbu bolesti u osteoartrózy (OA) kolenních kloubů u pacientů, kteří nedosáhli odpovídající odpovědi při konzervativní nefarmakologické léčbě nebo při používání léků proti bolesti.
Synvisc-One je určen pouze k nitrokloubnímu podání při léčbě bolesti související s osteoartrózou kolena
Důležité informace o bezpečnosti
Synvisc-One je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hyaluronové přípravky nebo u pacientů s infekcí v kolenním kloubu či jeho okolí. Nepodávejte Synvisc-One pacientům, kteří jsou alergičtí na ptačí proteiny, peří nebo vaječné produkty, pacientům s končetinovou venostázou nebo lymfostázou, která vyžaduje léčbu, nebo pacientům se závažným zánětem v kolenu vyžadujícím léčbu.
Pacientům je třeba doporučit, aby se vyhýbali vyčerpávající nebo déletrvající namáhavé činnosti po dobu zhruba 48 hodin po léčbě. Je-li přítomen výpotek, důrazně doporučujeme jeho odsátí před injekcí. Je nezbytné dodržovat přísně aseptický postup, aby se předešlo kloubní infekci. Bezpečnost a účinnost přípravku Synvisc-One nebyla zjišťována u dětí ani u těhotných nebo kojících žen.
Bezpečnost přípravku Synvisc-One
Nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími příhodami se vztahem k podávané léčbě byly přechodné a zahrnovaly slabé či nevýrazné artralgie, artropatie, bolest v místě aplikace nebo kloubní výpotek. V klinických studiích s aplikací Synvisc-One do kolen nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody. Závažné lokální nežádoucí příhody byly po uvedení přípravku na trh hlášeny pouze výjimečně. Opakovaná léčba neovlivnila bezpečnostní profil. V nejrozsáhlejší klinické studii se vyskytl jeden případ synkopy hodnocené jako nežádoucí účinek. Nejčastějšími systémovými účinky, bez ohledu na vztah k přípravku Synvisc-One, byly bolest hlavy, bolest v zádech, nasofaryngitida nebo chřipkové onemocnění. Profil systémových nežádoucích příhod byl podobný u pacientů léčených Synvisc-One i u pacientů v kontrolních skupinách, kterým byl podáván fyziologický roztok.  

Seznamte se s úplným zněním Příbalové informace o přípravku SynviscOne zde

SACS.HYL.17.07.0796