Printed From:

Jaké jsou možné nežádoucí účinky

Synvisc-One?

Najděte si svého lékaře

Vyhledat

Kdy se nesmí aplikovat?
Před započetím léčby přípravkem Synvisc-One byste měli informovat svého lékaře, zda máte alergii na přípravky obsahující kyselinu hyaluronovou nebo na kuřecí proteiny.

Jaké jsou nejčastější nežádoucí účinky?
Nejčastějšími nežádoucími účinky pozorovanými ve studii2 byly místní reakce v místě vpichu, např. bolest v koleně, ztuhlost a otok nebo tvorba tekutiny v kolenním kloubu nebo jeho okolí.

Nežádoucí účinky související s léčbou Synvisc-One jsou obvykle mírné a dočasné. Synvisc-One (hylan G-F 20) se podává injekčně přímo do kolenního kloubu. Synvisc-One nevykazuje nežádoucí účinky na zažívací ústrojí, srdce a cévy, které můžeme pozorovat při užívání mnoha léků tlumící bolest ve formě tablet.

Jestliže jste právě dostali injekci Synvisc-One a pociťujete mírnou bolest nebo zduření v místě aplikace injekce, přiložte si na koleno sáček s ledem a ponechte ho tam po dobu 10 minut nebo dle doporučení vašeho lékaře.

Literatura
1. Příbalová informace Synvisc-One
2. Chevalier X et al. Ann Rheum Dis 2010;69(1):113-119
3. Pal S et al Open Rheumatol J 2014; 8: 54-68
4. Olejárová Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470–474
5. Brzusek D et al Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307–3322.

Synvisc-One je zdravotnický prostředek.

Indikace
Synvisc-One (hylan G-F 20) je indikován pro léčbu bolesti u osteoartrózy (OA) kolenních kloubů u pacientů, kteří nedosáhli odpovídající odpovědi při konzervativní nefarmakologické léčbě nebo při používání léků proti bolesti.
Synvisc-One je určen pouze k nitrokloubnímu podání při léčbě bolesti související s osteoartrózou kolena
Důležité informace o bezpečnosti
Synvisc-One je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hyaluronové přípravky nebo u pacientů s infekcí v kolenním kloubu či jeho okolí. Nepodávejte Synvisc-One pacientům, kteří jsou alergičtí na ptačí proteiny, peří nebo vaječné produkty, pacientům s končetinovou venostázou nebo lymfostázou, která vyžaduje léčbu, nebo pacientům se závažným zánětem v kolenu vyžadujícím léčbu.
Pacientům je třeba doporučit, aby se vyhýbali vyčerpávající nebo déletrvající namáhavé činnosti po dobu zhruba 48 hodin po léčbě. Je-li přítomen výpotek, důrazně doporučujeme jeho odsátí před injekcí. Je nezbytné dodržovat přísně aseptický postup, aby se předešlo kloubní infekci. Bezpečnost a účinnost přípravku Synvisc-One nebyla zjišťována u dětí ani u těhotných nebo kojících žen.
Bezpečnost přípravku Synvisc-One
Nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími příhodami se vztahem k podávané léčbě byly přechodné a zahrnovaly slabé či nevýrazné artralgie, artropatie, bolest v místě aplikace nebo kloubní výpotek. V klinických studiích s aplikací Synvisc-One do kolen nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody. Závažné lokální nežádoucí příhody byly po uvedení přípravku na trh hlášeny pouze výjimečně. Opakovaná léčba neovlivnila bezpečnostní profil. V nejrozsáhlejší klinické studii se vyskytl jeden případ synkopy hodnocené jako nežádoucí účinek. Nejčastějšími systémovými účinky, bez ohledu na vztah k přípravku Synvisc-One, byly bolest hlavy, bolest v zádech, nasofaryngitida nebo chřipkové onemocnění. Profil systémových nežádoucích příhod byl podobný u pacientů léčených Synvisc-One i u pacientů v kontrolních skupinách, kterým byl podáván fyziologický roztok. 

Seznamte se s úplným zněním Příbalové informace  o přípravku Synvisc-One ZDE

SACS.HYL.17.07.0798