Printed From:

Zkušenosti z praxe: Jak pacienti reagují

na injekci Synvisc-One

Najděte si svého lékaře

Vyhledat

Jediná injekce Synvisc-One (Hylan G-F20) může poskytnout až 12 měsíců1 (v závislosti na příznacích pacienta) trvající úlevu od bolesti u pacientů s osteoartrózou kolenního kloubu. Byla provedena klinická studie s cílem určit, do jaké míry Synvisc-One snížil bolest v osteoartrotickém kolenním kloubu při pěti různých obvyklých aktivitách (chůze po rovině, chůze do schodů, klidová bolest např. po nočním spánku, při sedu a lehu, při stoji ve vzpřímené pozici). Současně byly sledovány i vedlejší účinky.

71 % pacientů léčených Synvisc-One uvádělo úlevu od bolesti při chůzi po 18 týdnech od injekce

Výsledky hodnocení zmírnění bolesti při použití Synvisc-One
Studie ukázala, že pacienti, kteří dostávali Synvisc-One, vykazovali významně menší bolest v postiženém kolenním kloubu po dobu šesti měsíců a cítili se významně lépe než pacienti v kontrolní skupině, kteří dostávali neúčinnou látku. Většina pacientů uváděla zmírnění bolestí počínaje čtvrtým týdnem.

Vedlejší účinky při použití Synvisc-One
Vzhledem k tomu, že Synvisc-One se podává injekčně přímo do kloubu, nevykazuje nežádoucí účinky na zažívací ústrojí, srdce a cévy, které můžeme pozorovat při užívání mnoha léků tlumící bolest ve formě tablet.
Charakter a četnost nežádoucích účinků byly podobné jak ve skupině léčené Synvisc-One, tak v kontrolní skupině, ve které pacienti dostávali neúčinnou látku. Byly zaznamenány bolest kolena, ztuhlost a otok nebo hromadění tekutiny v kloubu či jeho okolí. Vedlejší účinky byly obvyklé mírné až středně závažné intenzity a nepřetrvávaly dlouho. Ve studii nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky, které by byly ve vztahu k použití Synvisc-One.
71 % pacientů uvádělo úlevu od bolesti při použití Synvisc-One2.

DÁLE: Seznamte se více s nežádoucími účinky přípravku Synvisc-One 

Literatura
1. Příbalová informace Synvisc-One
2. Chevalier X et al. Ann Rheum Dis 2010;69(1):113-119
3. Pal S et al Open Rheumatol J 2014; 8: 54-68
4. Olejárová Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470–474
5. Brzusek D et al Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307–3322.

Synvisc-One je zdravotnický prostředek.

Indikace
Synvisc-One (hylan G-F 20) je indikován pro léčbu bolesti u osteoartrózy (OA) kolenních kloubů u pacientů, kteří nedosáhli odpovídající odpovědi při konzervativní nefarmakologické léčbě nebo při používání léků proti bolesti.
Synvisc-One je určen pouze k nitrokloubnímu podání při léčbě bolesti související s osteoartrózou kolena
Důležité informace o bezpečnosti
Synvisc-One je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hyaluronové přípravky nebo u pacientů s infekcí v kolenním kloubu či jeho okolí. Nepodávejte Synvisc-One pacientům, kteří jsou alergičtí na ptačí proteiny, peří nebo vaječné produkty, pacientům s končetinovou venostázou nebo lymfostázou, která vyžaduje léčbu, nebo pacientům se závažným zánětem v kolenu vyžadujícím léčbu.
Pacientům je třeba doporučit, aby se vyhýbali vyčerpávající nebo déletrvající namáhavé činnosti po dobu zhruba 48 hodin po léčbě. Je-li přítomen výpotek, důrazně doporučujeme jeho odsátí před injekcí. Je nezbytné dodržovat přísně aseptický postup, aby se předešlo kloubní infekci. Bezpečnost a účinnost přípravku Synvisc-One nebyla zjišťována u dětí ani u těhotných nebo kojících žen.
Bezpečnost přípravku Synvisc-One
Nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími příhodami se vztahem k podávané léčbě byly přechodné a zahrnovaly slabé či nevýrazné artralgie, artropatie, bolest v místě aplikace nebo kloubní výpotek. V klinických studiích s aplikací Synvisc-One do kolen nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody. Závažné lokální nežádoucí příhody byly po uvedení přípravku na trh hlášeny pouze výjimečně. Opakovaná léčba neovlivnila bezpečnostní profil. V nejrozsáhlejší klinické studii se vyskytl jeden případ synkopy hodnocené jako nežádoucí účinek. Nejčastějšími systémovými účinky, bez ohledu na vztah k přípravku Synvisc-One, byly bolest hlavy, bolest v zádech, nasofaryngitida nebo chřipkové onemocnění. Profil systémových nežádoucích příhod byl podobný u pacientů léčených Synvisc-One i u pacientů v kontrolních skupinách, kterým byl podáván fyziologický roztok. 

Seznamte se s úplným zněním Příbalové informace  o přípravku Synvisc-One ZDE

SACS.HYL.17.07.0797